Romantický Mikulov
 

Romantický Mikulov
Zámek Mikulov

 
Zámek Mikulov Zámek Mikulov - původně románský hrad, poté renesanční zámek, nyní honosná barokní stavba, krásně opravená, po staletí sídlo rodu Dirichtensteinů, zdržoval se tu Napoleon, v roce 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří, město Mikulov, Svatý kopeček - bílý kopec nad městem, křížová cesta, kostel, kaple, daleké výhledy (Lednicko-valtický areál, Valtice, Pálava, příhraniční kopce - západní výběžky Karpat, Rakousko), Svatý kopeček, Kozí hrádek, jeskyně Turold, vinný sklep, obří sud. Viz též zámek Mikulov - kapacity, otevírací doby a ceny, Hrady.cz - zámek Mikulov, město Mikulov, Kozí hrádek, Svatý Kopeček, Sirotčí hrádek, Regionální muzeum v Mikulově, Pavlov, Turold a Pálava.

 
Prohlídkové okruhy
I. Historie
Od gotiky po empír – vývoj uměleckých slohů v uměleckých řemeslech
Galerie Dietrichsteinů – dějiny mikulovské větve rodu Dietrichsteinů od 16. století
Zámecká knihovna – barokní knihovní sál s původním interiérem a historickou rodinnou knihovnou Dietrichsteinů Samostatné vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč.
II. Vinařství
Zámecký sklep – unikátní renesanční obří sud z roku 1643 a instalace sudů a vinařských lisů všech typů z 18. a 19. století
Tradiční vinařství na Moravě – vývoj pěstování vinné révy a výroby vína od středověku do počátku 20. století
Samostatné vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč.
III. Římané a Germáni v kraji pod Pálavou
Archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích zdejšího kraje na počátku našeho letopočtu
Samostatné vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč.
IV. Sezonní výstavy
1. J. A. Liechtenstein
2. Piaristické přístroje
3. Křehký Mikulov
Vstupné - plné: 50 Kč, snížené: 25 Kč
4. Ptáci zámeckého rybníka
5. Design, sklo a prostor
6. Dějiny kapituly
7. Archiv zázraků
Vstupné - plné: 20 Kč, snížené: 10 Kč

 
Zámek Mikulov - otevírací doby a ceny
Duben a říjen: úterý – neděle 9.00 – 16.00.
Květen, červen, září: úterý – neděle 9.00 – 17.00.
Červenec, srpen: úterý – neděle 9.00 – 18.00.
Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
Listopad – březen: pouze pro skupiny od 25 osob, nutná telefonická rezervace nejméně 2 dny předem, tel.: 777 061 230, 776 606 133, 519 510 255.
Vstupné:
Celkový okruh: 150 Kč.
Historie: 80 Kč.
Zámecký sklep a obří sud: 50 Kč.
Víno napříč staletími: 50 Kč.
Římané a Gemnáni v kraji pod Pálavou: 50 Kč.
Noční prohlídka: 140 Kč.
Rodinné vstupné 300 Kč.
Sleva 50 procent:
Děti od 6 do 15 let, studentí, důchodci, držitelé karet ISIC, ITIC, GO25, držitelé průkazek ZTP.

 

© Petr Hejl