Romantický Mikulov

Romantický Mikulov - Romantic Mikulov - Mikulov romantiquement - Romantisch Mikulov
Fotografie - Photos - Photos - Fotografien
Česky: Salety - drobné architektonické památky v krajině
English: Salets - Petty Architectonical Sightseeings in Landscape
Francais: Saletés - monuments architectoniques petits dans le paysage
Deutsch: Saleten - kleine architektonische Gedenkstätte in der Landschaft

 
Minaret - zámecký park Lednice, náboženský symbol, symbol multikulturní krajiny, rozhledna, výška 302 m, 62 schodů.

Katzelsdorfský zámeček - zaniklá saleta nedaleko Valtic, zámeček byl součástí krajinářské kompozice, která vyvrcholila stavbou saletů na počátku 19. století za vlády knížete Jana I. z Liechtensteina (1805-1836).

Apollo
Apollo
Apollo
Vodovod - Aquaduct
Vodovod - Aquaduct
Jeskyně - Cave
Jeskyně - Cave
Reistna (Kolonáda - Colonnade)
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Rybniční zámeček - Fishing Chateau
Lovecký zámeček - Hunting Chateau
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Janohrad - Castle of John
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Hraniční zámeček - Little Border Chateau
Maurská vodárna - Moresque Waterworks
Pohansko
Pohansko
Pohansko
Rendezvous
Rendezvous
Svatý Hubert - Saint Hubert
Svatý Hubert - Saint Hubert
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias
Tři Grácie - Three Gracias
 
© Petr Hejl